Would Miranda Cosgrove Do an iCarly Reunion?

Would Miranda Cosgrove Do an iCarly Reunion?